TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
01 6 lượt 13 2 lượt 13 18 lượt
08 4 lượt 24 2 lượt 48 17 lượt
49 4 lượt 39 2 lượt 56 14 lượt
56 4 lượt 49 2 lượt 08 13 lượt
57 4 lượt 01 1 lượt 66 13 lượt
04 3 lượt 02 1 lượt 77 13 lượt
10 3 lượt 06 1 lượt 99 13 lượt
30 3 lượt 09 1 lượt 01 12 lượt
34 3 lượt 10 1 lượt 11 12 lượt
51 3 lượt 16 1 lượt 15 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 62 2 lượt
97 1 lượt 95 1 lượt 61 3 lượt
96 1 lượt 91 1 lượt 40 3 lượt
95 1 lượt 79 1 lượt 81 4 lượt
94 1 lượt 75 1 lượt 70 4 lượt
92 1 lượt 68 1 lượt 67 4 lượt
91 1 lượt 65 1 lượt 63 4 lượt
90 1 lượt 59 1 lượt 98 5 lượt
88 1 lượt 54 1 lượt 97 5 lượt
85 1 lượt 53 1 lượt 96 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 18, 21, 26, 27, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 83, 84, 89, 93, 98 00, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99

Quảng cáo
Nữ hoàng bolero xinh đẹp hát hay 🌷 Nữ hoàng bolero xinh đẹp hát hay 🌷 🎵 Lê Quyên và những khúc hát vượt thời gian MUVI.VN