XS Mega 6/45 29-04-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

50.036.747.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 01-07-2022

Kỳ 881: Thứ Sáu, 29-04-2022

  • 05
  • 12
  • 16
  • 25
  • 26
  • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.161.021
Giải 1 24 10.000.000
Giải 2 885 300.000
Giải 3 13925 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86