Kết quả XS Max 3D thứ 6

Kết quả kỳ #460 ngày 20/05/2022
G.1 624 724
G.2 106 019 121 714
G.3 236 859 301 961 636 677
KK 137 785 695 574 134 400 292 563

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #457 ngày 13/05/2022
G.1 838 832
G.2 654 428 162 146
G.3 686 061 883 432 139 126
KK 815 758 334 711 510 417 616 202

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #454 ngày 06/05/2022
G.1 759 209
G.2 491 386 443 352
G.3 261 856 656 474 279 393
KK 068 360 566 124 433 565 841 065

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #451 ngày 29/04/2022
G.1 617 377
G.2 041 995 258 614
G.3 322 031 480 802 417 768
KK 256 057 351 370 972 242 479 108

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #448 ngày 22/04/2022
G.1 751 486
G.2 881 505 332 620
G.3 078 520 020 469 141 645
KK 519 496 315 239 124 579 859 189

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #445 ngày 15/04/2022
G.1 070 033
G.2 542 778 225 215
G.3 395 742 061 728 066 032
KK 257 247 995 194 273 619 027 048

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #442 ngày 08/04/2022
G.1 387 413
G.2 879 275 732 309
G.3 309 134 475 200 204 280
KK 272 466 032 272 772 653 243 107

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #439 ngày 01/04/2022
G.1 427 880
G.2 132 532 792 597
G.3 253 714 211 837 440 875
KK 061 466 864 641 135 992 615 233

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #436 ngày 25/03/2022
G.1 621 377
G.2 255 029 474 664
G.3 492 582 942 938 164 201
KK 233 822 976 881 469 171 099 512

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #433 ngày 18/03/2022
G.1 184 379
G.2 795 508 662 169
G.3 121 850 853 049 734 958
KK 108 185 339 727 349 822 459 253

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #430 ngày 11/03/2022
G.1 150 674
G.2 558 605 918 837
G.3 001 647 681 628 206 763
KK 687 396 271 430 526 405 559 452

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #427 ngày 04/03/2022
G.1 480 477
G.2 342 578 110 476
G.3 807 798 065 644 338 734
KK 440 898 940 834 750 651 508 938

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #424 ngày 25/02/2022
G.1 891 037
G.2 389 112 353 611
G.3 495 950 880 734 491 109
KK 950 218 384 231 770 117 490 898

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86