Thống kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt theo năm – XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
16705
34838
76102
70344
61820
95921
90746
04430
61379
2
49265
60755
47577
01844
00865
71963
57123
88137
06380
3
25649
52766
37856
52333
85576
00370
96894
80288
31186
4
75757
64948
06743
75345
81918
04408
06883
56177
08811
5
76191
06194
58118
96226
82647
00081
29397
45710
06367
6
45370
35492
39919
89911
02904
83079
44798
74923
15269
7
39597
18198
75877
49736
88060
40357
93076
08672
49956
8
20040
88864
73787
29815
44481
13437
98215
80766
13676
9
78014
29337
68205
10026
58546
84288
05408
59261
35252
10
81191
85120
24420
06363
97996
01936
58222
25102
35902
11
04942
98713
47076
16039
63134
46260
45631
90299
63768
12
18452
09841
56695
37195
84102
55442
67115
06848
73132
13
60762
41916
17375
44265
19949
88661
26902
84528
56650
14
62940
56141
67879
57534
67753
57854
78668
16893
59722
15
44221
18158
67724
27414
90956
46904
08897
41861
13720
16
48260
65243
89581
41248
19031
76830
51351
82019
11724
17
53363
18435
59389
65576
67949
96361
22406
79186
22365
18
45282
44971
57570
71661
22632
94351
20080
47887
43104
19
62857
37264
86903
46285
22317
59915
15339
41830
50925
20
91869
32775
24192
24623
70452
51232
58286
92009
40303
21
90781
81664
47914
45297
58534
35944
27221
52566
22
31357
08798
64652
32754
84267
27433
60279
22714
23
01964
45483
71679
95972
83660
58062
63734
24
16979
48657
42105
19966
09870
62442
57973
25
52371
30415
32273
85483
20319
63634
75659
82843
26
34164
67360
57765
89675
36191
03493
87929
94958
27
72859
93758
83230
80755
96237
49195
21171
18448
28
87219
55827
66228
13196
79459
97495
40915
83185
29
76479
86367
54639
85867
06920
69358
49278
30
16179
11504
90819
20765
69851
55741
76551
31
30061
59381
88961
72615
73040

Thảo luận

Thống kê XSMB theo năm tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong năm này, năm trước (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,....)

- Cột 1: Ngày về trong tháng được sắp xếp từ mùng 1 đến 31.

- Cột ngang: 12 tháng trong năm được sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.

- Các cột giữa: kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày gần đây nhất có kỳ quay số.

Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm

Bước 1: Chọn năm mà bạn muốn xem, hiện nay, trang cung cấp thống kê giải đặc biệt từ năm 2002 đến nay, người chơi có thể chọn các năm cũ, hoặc xem các năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020..

Bước 2: Nhấn vào mục ‘Xem kết quả

Lợi ích của xem bảng thống kê giải đặc biệt trong 1 năm:

- Theo dõi quy luật về giải đặc biệt trong mỗi ngày trong của các tháng liên tiếp theo năm.

- Xem nhanh kết quả 2 số cuối GĐB đã về của tuần tương ứng mỗi tháng trong năm đó.

- Theo dõi các dấu hiệu về từ giải đặc biệt để dự đoán 2 số cuối sẽ về trong các kỳ tiếp theo.

Thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính của chúng tôi cập nhật liên tục khi có kết quả, đảm bảo sự chính xác nhất cho bạn tham khảo.

Lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, truy cập: XS 3 miền