XSMB 200 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 24-04-2024

ĐB 69952
G1 12165
G2 7455728269
G3 175443145829961715541832620760
G4 6441982896101054
G5 308294224364849326535224
G6 382567101
G7 82605047
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 2,4,6,8
3
4 1,4,7
5 0,2,3,4,4,7,8
6 0,0,1,4,5,7,9
7
8 2,2,2
9 3

XSMB ngày 23-04-2024

ĐB 12681
G1 26928
G2 8456879326
G3 605977744198277621913032297918
G4 5890939463388901
G5 491697711007280652928652
G6 815466192
G7 33160817
Đầu Đuôi
0 1,6,7,8
1 5,6,6,7,8
2 2,6,8
3 3,8
4 1
5 2
6 6,8
7 1,7
8 1
9 0,1,2,2,4,7

XSMB ngày 22-04-2024

ĐB 15525
G1 29914
G2 8340068369
G3 965227410684523664847656365685
G4 7662349351519395
G5 685666431321410821536831
G6 369495636
G7 82937937
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 4
2 1,2,3,5
3 1,6,7
4 3
5 1,3,6
6 2,3,9,9
7 9
8 2,4,5
9 3,3,5,5

XSMB ngày 21-04-2024

ĐB 19980
G1 85986
G2 4757769280
G3 980922582581059579323383071715
G4 5543138469755836
G5 232643220703716245090470
G6 191392571
G7 11599139
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,5
2 2,5,6
3 0,2,6,9
4 3
5 9,9
6 2
7 0,1,5,7
8 0,0,4,6
9 1,1,2,2

XSMB ngày 20-04-2024

ĐB 29379
G1 29822
G2 2493327395
G3 632546582939579269172006391422
G4 9186176393851320
G5 545132890892429014487357
G6 899689390
G7 05609933
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 0,2,2,9
3 3,3
4 8
5 1,4,7
6 0,3,3
7 9,9
8 5,6,9,9
9 0,0,2,5,9,9

XSMB ngày 19-04-2024

ĐB 26592
G1 38838
G2 4377491819
G3 087586377115724913148695947543
G4 1370701057925856
G5 995752458757201941326316
G6 222106949
G7 71268523
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,6,9,9
2 2,3,4,6
3 2,8
4 3,5,9
5 6,7,7,8,9
6
7 0,1,1,4
8 5
9 2,2

XSMB ngày 18-04-2024

ĐB 62904
G1 16351
G2 9210984405
G3 502158232654744811576094693661
G4 7880357309169336
G5 944392415284979842777296
G6 591346154
G7 69529537
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 5,6
2 6
3 6,7
4 1,3,4,6,6
5 1,2,4,7
6 1,9
7 3,7
8 0,4
9 1,5,6,8

XSMB ngày 17-04-2024

ĐB 90289
G1 19874
G2 2478950177
G3 841608425066154143060334185969
G4 3241982991036240
G5 567476710218330051336434
G6 317228892
G7 47409027
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 7,8
2 7,8,9
3 3,4
4 0,0,1,1,7
5 0,4
6 0,9
7 1,4,4,7
8 9,9
9 0,2

XSMB ngày 16-04-2024

ĐB 96850
G1 66671
G2 5131074053
G3 366421917258381144336281692024
G4 4787821777610665
G5 845208693282071048047663
G6 366886216
G7 12519118
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,2,6,6,7,8
2 4
3 3
4 2
5 0,1,2,3
6 1,3,5,6,9
7 1,2
8 1,2,6,7
9 1

XSMB ngày 15-04-2024

ĐB 99369
G1 13829
G2 5986127481
G3 653037770489049500133452533222
G4 3926054626513393
G5 093738841948167991052079
G6 334673600
G7 54339829
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5
1 3
2 2,5,6,9,9
3 3,4,7
4 6,8,9
5 1,4
6 1,9
7 3,9,9
8 1,4
9 3,8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
45
về 5 lần
52
về 5 lần
88
về 5 lần
00
về 4 lần
09
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 4 lần
33
về 4 lần
36
về 4 lần
47
về 4 lần
57
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 22 lần Tổng 0: 15 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 17 lần Đuôi 2: 17 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 25 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 24 lần
Đầu 4: 26 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 21 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 25 lần Đuôi 7: 19 lần Tổng 7: 28 lần
Đầu 8: 22 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 20 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 19 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 78 lần
10
về 69 lần
20
về 69 lần
90
về 67 lần
82
về 66 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 65 lần
61
về 65 lần
83
về 65 lần
89
về 65 lần
52
về 64 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 498 lần Đuôi 0: 546 lần Tổng 0: 532 lần
Đầu 1: 577 lần Đuôi 1: 542 lần Tổng 1: 560 lần
Đầu 2: 551 lần Đuôi 2: 560 lần Tổng 2: 535 lần
Đầu 3: 499 lần Đuôi 3: 568 lần Tổng 3: 499 lần
Đầu 4: 557 lần Đuôi 4: 508 lần Tổng 4: 523 lần
Đầu 5: 517 lần Đuôi 5: 518 lần Tổng 5: 532 lần
Đầu 6: 542 lần Đuôi 6: 537 lần Tổng 6: 553 lần
Đầu 7: 536 lần Đuôi 7: 527 lần Tổng 7: 564 lần
Đầu 8: 556 lần Đuôi 8: 497 lần Tổng 8: 551 lần
Đầu 9: 567 lần Đuôi 9: 597 lần Tổng 9: 551 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: