XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần – XSMN T7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 30-9-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
44
96
09
46
G7
416
714
288
911
G6
6686
0112
6990
5344
0023
0226
9544
8495
1971
5546
3571
1556
G5
0113
2760
8456
1544
G4
05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
G3
34974
17268
43426
93521
65553
65654
26832
57145
G2
05624
94657
38230
16279
G1
56141
94077
17091
33890
ĐB
674351
115078
299394
673345
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8,8,9 8,9
1 2,3,6 4 1,1
2 4 1,3,6,6
3 0 2
4 1,4,4 4,4,9 4 4,5,5,6,6,8
5 1,3 0,5,7 3,4,6 6,7
6 8 0 0
7 4,5 0,4,7,8 1 1,9
8 0,5,6 1,1,8 3
9 0,1,4 6,6 0,0,1,4,5,5 0
Thống kê nhanh 30 lần quay Miền Nam thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
75 33 lần 60 32 lần 15 30 lần 90 29 lần 26 29 lần
17 29 lần 06 28 lần 44 28 lần 05 28 lần 04 28 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất
30 16 lần 71 15 lần 92 15 lần 64 15 lần 46 14 lần
67 14 lần 52 14 lần 76 13 lần 43 11 lần 07 9 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
58 6 lượt 66 6 lượt 84 6 lượt 18 5 lượt 27 5 lượt
82 5 lượt 76 4 lượt 31 3 lượt 34 3 lượt 38 3 lượt
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 23-9-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
67
89
54
G7
720
091
417
533
G6
5622
9030
5248
8029
0092
8207
7662
1659
5344
4517
8370
7041
G5
1771
9140
8423
4590
G4
63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
G3
21604
32777
53900
51290
38189
25925
02947
73668
G2
60565
36435
16548
52123
G1
23918
74190
86901
19111
ĐB
262641
133524
895073
877781
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4 0,7 1,3 5
1 2,8 0,4 3,5,7,9 1,2,3,7
2 0,2,3 4,9,9 3,3,5 3,5,9
3 0 5,9 3,9
4 1,8 0 4,8 1,5,7
5 1,1 9 4
6 5 7 2,9 8
7 1,2,5,7 0,7 3 0
8 3 3,9,9 1
9 0 0,0,1,2,2 0
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 16-9-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
59
14
06
G7
997
197
815
656
G6
1532
9443
2480
8706
8059
3392
3445
1936
1175
8507
2149
7355
G5
3532
7364
3555
1757
G4
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
G3
96415
91604
23240
43402
91437
84245
13414
97060
G2
65464
85380
32874
51116
G1
55737
63514
18839
82723
ĐB
819447
097778
758268
987278
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4 2,6 6,8 6,7
1 5 4 4,5 0,2,3,4,6
2 4,7 8 3
3 2,2,3,4,7 6,7,9
4 3,7 0,2,9 5,5 9
5 1 2,9,9 5 5,6,7
6 4 2,4,8 8 0,0,8
7 1,2 8,8 3,4,5,7 8
8 0 0 7 8
9 3,7 2,7,9 3 5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 9-9-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
02
92
05
95
G7
504
709
363
105
G6
3928
4823
6117
6012
0951
5435
1450
7669
4723
3888
5662
8535
G5
0129
0264
9604
9050
G4
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
G3
46603
00414
68924
45708
05715
96131
29828
73470
G2
15442
84072
28271
14815
G1
85132
99061
09932
74090
ĐB
058175
503039
194060
426075
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,3,4 8,9 4,5 5
1 4,7,9 2,2 0,5 5,6,9
2 3,5,8,9 3,4 3 8
3 2,8 4,4,5,9 1,2 5
4 0,2 0,4 1
5 5 1,5 0,0 0,7
6 1,4 0,3,8,9 2
7 0,5 2 1 0,5
8 1 1,8,8
9 8 0,2,8 9 0,4,5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 2-9-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
32
65
25
95
G7
927
509
534
322
G6
0954
5594
6789
3228
2433
8504
0786
7086
3883
3135
3357
2679
G5
5752
5424
9362
3512
G4
71070
35928
14370
18493
92479
34456
21055
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
G3
20372
44013
86865
53067
91159
05111
43573
41870
G2
80405
18056
78804
47390
G1
10493
09175
50229
89356
ĐB
491459
475373
832894
732599
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5 3,4,9 4
1 3 6 1 2,3,7
2 7,8 4,8 5,5,6,9 2
3 2 3,3 4 5
4 0,4 1,1
5 2,4,5,6,9 6 1,9 6,7
6 2,5,5,7 2 0
7 0,0,2,9 3,5 5,6 0,2,3,3,4,4,9
8 9 6 3,6,6
9 3,3,4 4 0,5,9

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 26-8-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
99
35
33
33
G7
431
148
337
710
G6
7611
3412
1396
7824
6742
9438
4134
4668
6487
1228
9601
1647
G5
0440
1882
8193
3915
G4
89227
24560
97873
59740
13185
25347
14476
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
G3
33728
69781
38690
19797
33457
25676
42012
60112
G2
75326
86711
39548
35447
G1
86521
41218
83560
77079
ĐB
588057
350919
260764
195397
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1 4,6 1,3,7
1 1,2 1,8,9 5 0,2,2,5
2 1,6,7,8 4 0,7 8
3 1 5,6,7,8 3,4,7 1,3
4 0,0,7 0,2,8 8 7,7
5 7 7 2,4
6 0 0,4,8
7 3,6 5 6,9 7,9
8 1,5 2,9 7,9 5
9 6,9 0,7,7 3 7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 19-8-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
06
36
79
69
G7
995
653
254
381
G6
0153
0864
1321
3983
0337
0115
8705
6741
7255
2304
5931
8356
G5
9494
0793
4396
3654
G4
28231
96217
33759
60338
31517
84950
02294
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
G3
50088
85393
58660
59850
90422
90662
06462
64995
G2
38538
80088
43750
78377
G1
47115
15721
44289
69936
ĐB
938237
592584
077541
041033
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6 5 3,4
1 5,7,7 5,9 2,6
2 1 1 2
3 1,7,8,8 6,7 4 1,3,4,6
4 1,1,3
5 0,3,9 0,3,6 0,4,5,8 1,4,6,6
6 4 0,9 2,6 2,4,9
7 1,1,4 9 7
8 8 3,4,8 9 0,1
9 3,4,4,5 3,6 6,7 4,5

XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:

- Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.

Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.